top of page

Céllo 线雕)

研发健康医美技术和产品,引领审美市场。

Céllo SERIES

线雕

- 质量保证 : 精密的针,严格的齿形标准

- 包装 : 真空包装+ 独立包装

- 主要类型 :  PGA,  PDO,  LLA,  PCL

- 保质期 : 1 年

2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
9.png
10.png
11.png
12.png
13.png
14.png
bottom of page